Hakkımızda

Biyofizik, biyolojik ve tıp bilimlerine ilişkin süreçlerin aydınlatılmasında ve sorunların çözümünde, fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlarından yararlanan çok disiplinli bir bilim dalıdır. Ülkemizde uzun süre , biyofizik çalışmaları Fen Fakültelerinin bünyesindeki Biyofizik Enstitülerinde yürütülmüştür. İlerleyen zamanın gereksinimleri doğrultusunda, önce Biyofizik Enstitüleri, Tıp Fakültelerinin bünyesine alınmış ve daha sonra YÖK'ün 1987'de aldığı bir karar gereğince, Biyofizik Türkiye'de Tıp Fakülteleri bünyesinde Anabilim Dalı haline dönüştürülmüştür. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde, Biyofizik Anabilim Dalı, ilk 10.06.1987 tarihinde Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı tarafından kurulmuştur. Günümüzde, Biyofizik Anabilim Dalı, Prof.Dr. Tammam SİPAHİ başkanlığında çalışmalarına devam etmektedir. Anabilim Dalımızda, Genomiks, Proteomiks, Biyoinformatik ve Eser Elementler konuları hakkında çalışmalar yapılmaktadır.